Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật    (27-07-2018 08:42:00)

     

Website TMĐT Huetourist cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên khi tham gia giao dịch và nỗ lực đảm bảo sự an toàn, ổn định của toàn hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website, BQT sẽ ngay lập tức áp dụng các biến pháp để giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

 

0913 558 464

yahoo support skype