Quy trình thanh toán    (27-07-2018 08:39:00)

     

Dựa vào nhu cầu khách hàng khi đặt tour, có thể thanh toán chuyển khoàn paypal  trên website và chấp nhận các loại thẻ:

Visa

Matercard

 

0913 558 464

yahoo support skype