Quy trình giao dịch    (27-07-2018 08:32:00)

     

3.1.    Quy trình dành cho người mua hàng:

  • Khách hàng có nhu sử dụng dịch vụ  du lịch chỉ cần truy cập website theo địa chỉ http://huetourist.vn  và tìm kiếm theo nhu cầu.
  • Khách hàng tìm hiểu sản phẩm, giá cả, thông tin trên website.
  • Khách hàng booking tour hoặc gửi mail
  • Khách hàng và người bán trao đổi thông tin, thanh toán
  • Khách hàng nhận đồng ý và đặt cọc dịch vụ trước khi khỏi hành
  • Tiến hành các thủ tục khiếu nại (nếu có)

 

3.2   Quy trình dành cho người bán hàng/đăng tin;

            Người quản trị  đăng các thông tin dịch vụ lên website theo quy định phát luật Việt Nam

         3.3.    Quy trình giao dịch

Khi Khách Hàng đặt tour và các dịch vụ trên trang huetouristvietnam sẽ xử lý các booking đặt tour, đặt khách sạn, các dịch vụ du lịch của khách hàng và chuyển các booking đã xử lí đến phòng kinh doanh với các chi tiết có liên quan đến dịch vụ du lịch khách hang đã đặ có trong đơn đặt mua hàng của khách hàng thông qua báo cáo hằng ngày.

Bộ phận bán tour gửi khách hàng chương trình, hợp đồng đến khách hàng, tư vấn cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng các thủ tục đặt giữ chỗ.

  1. Quy trình hủy

Quý khách gửi mai cho nhân viên xác nhận booking với khách hàng để xác nhận hủy.

 

0913 558 464

yahoo support skype