LỊCH KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH CÁC CHUYẾN BAY ĐẾN HUẾ (11-03-2016   17:11:00)

 

* CHÚ THÍCH:

                      VN: VIETNAM AIRLINE

                      VJ: VIETJET AIR

                      BL: JESTAR PACIFIC

 

LỊCH KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH CÁC CHUYẾN BAY SÀI GÒN – HUẾ CÁC NGÀY TRONG TUẦN

 

MÃ HIỆU CHUYẾN BAY

GIỜ ĐI

GIỜ ĐẾN

VJ 304

06:20

07:40

BL 582

06:25

07:50

VN 1370

07:30

08:50

VJ 308

09:10

10:30

VN 1372

11:15

12:35

VJ 310

15:10

16:30

VJ 314

19:10

20:30

VN 1374

16:10

17:30

VN 1376

20:00

21:30

VJ 318

21:20

22:40

 

 
LỊCH KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH CÁC CHUYẾN BAY HÀ NỘI – HUẾ CÁC NGÀY TRONG TUẦN
 
 

MÃ HIỆU CHUYẾN BAY

GIỜ ĐI

GIỜ ĐẾN

VN 1541

09:00

10:10

VN 1543

16:30

17:40

VN 1545

19:55

21:05

 

LỊCH KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH CÁC CHUYẾN BAY ĐÀ LẠT – HUẾ CÁC NGÀY TRONG TUẦN

 

MÃ HIỆU CHUYẾN BAY

GIỜ ĐI

GIỜ ĐẾN

BL 232

19:25

20:35

 

LỊCH KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH CÁC CHUYẾN BAY NHA TRANG – HUẾ

(2 CHUYẾN KHỨ HỒI THỨ 3 & THỨ 7 HẰNG TUẦN)

 

MÃ HIỆU CHUYẾN BAY

GIỜ ĐI

GIỜ ĐI

BL 530

17:45

19:00

 

Huetourist

 

 

 

0913 558 464

yahoo support skype