Bảng giá xích lô Huế (05-05-2016   23:01:00)

A

Quy định về thời gian không có lộ trình cụ thể (ngoài tour)

Đơn giá

1 khách/xe (vnd)

Đơn giá

2 khách/xe (vnd)

1

30 phút

80.000

100.000

2

60 phút

120.000

150.000

3

120 phút

240.000

300.000

B

Lộ trình theo tuyến

Từ  trung tâm bờ Nam sông Hương đi:

1 chiều

 1 chiều

1

Chợ Đông Ba

80.000

100.000

2

Siêu thị Big C

80.000

100.000

3

Đại Nội

80.000

100.000

4

Cung An Định

80.000

100.000

5

Ga Huế

80.000

100.000

6

Tịnh Tâm - Đại Nội

90.000

110.000

7

Lục Bộ

80.000

100.000

8

Thiên Mụ

100.000

120.000

9

Đàn Nam Giao

130.000

150.000

10

Cầu ngói Thanh toàn

190.000

220.000

11

Thanh Tiên

190.000

220.000 

12

Thủy Biều

270.000

300.000

C

Lộ trình theo yêu cầu

 

 

1

Cầu Tràng Tiền - Chợ Đông Ba - Đại Nội 

190.000

220.000

2

Lê Lợi - Tràng Tiền - Đập Đá - Cồn Hến 

190.000

220.000

4

Cầu Tràng Tiền - Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Trung tâm 

250.000

280.000

D

Lộ trình streetfood

 

 

1

Trung tâm – Lê Lợi – Cầu Tràng Tiền – Đông Ba – Mai Thúc Loan - Đinh Tiên Hoàng – Đại Nội - Trung tâm

280.000

320.000

 

 

0913 558 464

yahoo support skype